Zbliżają się terminy składania wniosków o stypendia do Niemiec w ramach DAAD

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) informuje, że w najbliższym czasie zamykają się terminy naboru wniosków o stypendia wyjazdowe do Niemiec dla polskich studentów i naukowców.

OFERTA DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW

Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów i absolwentów studiów I stopnia.
Kandydaci: wybitni studenci wszystkich kierunków, którzy w momencie składania wniosku ukończyli przynajmniej pierwszy rok studiów
Termin składania wniosków: 1 grudnia 2017 r.

Stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich

Kandydaci: grupy studentów (od 10 do 15 osób) wszystkich kierunków od drugiego semestru studiów oraz jeden nauczyciel akademicki
Terminy składania wniosków: 1 listopada 2017 r. , 1 lutego (na podróże od 1 czerwca), 1 maja (na podróże od 1 września)

Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków
Kandydaci: O stypendium to mogą ubiegać się studenci ostatniego (piątego) roku studiów magisterskich lub ostatniego (trzeciego) roku studiów licencjackich bądź inżynierskich oraz kandydaci, którzy uzyskali już tytuł licencjata, inżyniera bądź magistra
Termin składania wniosków: 15 listopada 2017 r.

Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów kierunków artystycznych

Kandydaci: absolwenci z dziedzin sztuk pięknych, wzornictwa (design), filmu, teatru, muzyki, tańca i architektury
Termin składania wniosków: 30 listopada 2017 r.

OFERTA DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH NAUKOWCÓW


Stypendia na pobyty badawcze krótkoterminowe (1-6 miesięcy)
Kandydaci: wysoko wykwalifikowani absolwenci wszystkich kierunków, którzy do momentu rozpoczęcia stypendium uzyskają tytuł magistra. O stypendium mogą się również ubiegać młodzi naukowcy z tytułem naukowym doktora (tzw. postdoc)
Termin składania wniosków: 15 listopada 2017 r., 1 maja 2018 r.

Stypendia na pobyty badawcze długoterminowe (7-12 miesięcy)

Kandydaci: wysoko wykwalifikowani absolwenci wszystkich kierunków, którzy do momentu rozpoczęcia stypendium uzyskają tytuł magistra. O stypendium mogą się również ubiegać młodzi naukowcy z tytułem naukowym doktora (tzw. postdoc)
Termin składania wniosków: 15 listopada 2017 r.

OFERTA DLA NAUKOWCÓW

Stypendia na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich

Kandydaci: wybitni naukowcy wszystkich specjalności ze stopniem naukowym co najmniej doktora zatrudnieni na polskiej uczelni lub w instytucie naukowym
Termin składania wniosków: 15 listopada 2017 r.

OFERTA DLA BYŁYCH STYPENDYSTÓW

Powtórne stypendium dla byłych stypendystów DAAD
Kandydaci: byli roczni stypendyści DAAD oraz byli stypendyści rządowi, którzy studiowali przynajmniej rok w byłej NRD
Termin składania wniosków: 15 listopada 2017 r., 1 maja 2018 r.

Więcej informacji na stronie DAAD.