Polityka prywatności

Dane osobowe podane przez Użytkownika za pośrednictwem serwisu Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (dalej: RCIiTT ZUT) pod adresem innowacje.zut.edu.pl (dalej: Serwis) będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie za pomocą plików cookies (tzw. „ciasteczek”), przy zastosowaniu środków organizacyjnych i technicznych zgodnych z właściwymi przepisami prawa, w tym połączeń szyfrowanych za pomocą certyfikatu SSL.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (komputerze, telefonie itp.)  i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki te nie powodują żadnych zmian w ustawieniach urządzenia końcowego , a ich stosowanie nie wywołuje żadnych skutków prawnych wobec Użytkownika Serwisu .

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator  Serwisu, firma Dige Nowak i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Szczecinie (70-419) przy pl. Rodła 9.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z jego stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb (w wersji mobilnej lub pełnej wersji Serwisu) ;
  2. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie Serwisu ponownie podawać loginu i hasła;
  3. tworzenia statystyk na potrzeby właściciela Serwisu, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co z kolei umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Ponadto, pracownicy RCIiTT ZUT, podpisując indywidualne klauzule poufności, zobowiązali się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze poufnym otrzymanych od Klientów RCIiTT ZUT drogą ustną bądź pisemną począwszy od dnia otrzymania tych informacji do 3 lat po wygaśnięciu umowy o pracę zawartej z ZUT. Oznacza to, że nie wolno im ujawniać żadnych informacji stronom trzecim, z wyjątkiem informacji dostępnych publicznie, uzyskanych niezależnie z innych źródeł, informacji, co do których uzyskano pisemną zgodę Klienta RCIiTT ZUT na ich ujawnienie  lub obowiązek ich ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa. Powyższego zobowiązania nie narusza jednak ujawnienie takich informacji innym pracownikom lub podwykonawcom RCIiTT ZUT  po poinformowaniu tych osób o poufnym charakterze przekazywanych informacji i zobowiązaniu ich do zachowania poufności.

Szczecin, 23.05.2018r.