Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

10.07.2018

RCIiTT rekrutuje!

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT), jednostka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ZUT), lokalny lider w dziedzinie świadczenia usług doradczych dla firm i naukowców, poszukuje do swojego zespołu: Konsultanta ds. programów badawczych UE.

Podstawowe obowiązki na stanowisku: informowanie o ogłoszonych konkursach dotyczących naboru wniosków o dofinansowanie projektów informowanie o procedurach pozyskiwania i rozliczania środków wsparcie Klientów RCIiTT w aplikowaniu o fundusze UE doradztwo w procesie realizacji projektów organizacja specjalistycznych szkoleń, warsztatów i konferencji obsługa bazy danych Klientów RCIiTT Wymagania: wyższe wykształcenie znajomość jęz. angielskiego w stopniu zaawansowanym zarówno w mowie, jak i piśmie (minimum poziom B2) umiejętność tworzenia i prowadzenia prezentacji publicznych zdolność do pisania artykułów informacyjno-promocyjnych dobra organizacja pracy umiejętność szybkiego uczenia się i analitycznego myślenia kreatywność i duże zaangażowanie bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Office przywiązywanie dużej wagi do szczegółów wysokie...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
20.07.2018

Konkurs w obszarze innowacyjnych rozwiązań na rzecz poprawy zdrowia

16 lipca 2018 r. NCBR ogłosiło konkurs w ramach Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Wspólne Przedsięwzięcie z województwem łódzkim pn. „Łódzkie w dobrym zdrowiu”. Całkowity budżet inicjatywy to 100 mln zł.

O dofinansowanie mogą starać się wyłącznie konsorcja naukowo-przemysłowe spełniające wszystkie poniższe warunki: - co najmniej jedno przedsiębiorstwo będące członkiem konsorcjum ma swoją siedzibę w województwie łódzkim, - liderem konsorcjum jest przedsiębiorstwo, - liczba członków konsorcjum nie przekracza 5, - konsorcjum realizować będzie projekt poza woj. mazowieckim. Wspólne Przedsięwzięcie ma na celu wsparcie badań przemysłowych w obszarze innowacyjnych rozwiązań na rzecz poprawy zdrowia w aspekcie zmieniających się trendów demograficznych, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Obszary tematyczne: I. Opracowanie rozwiązań poprawiających skuteczność profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób istotnych z punktu widzenia aktywnego i zdrowego procesu starzenia się. II. Opracowanie leków i...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
19.07.2018

Nowe oferty współpracy z branży IT - lipiec 2018

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi ofertami opublikowanymi w bazie Enterprise Europe Network

UK SME specialising in quintessential British products seeks digital marketing consultants for services agreements Skrót: An experienced South West UK ecommerce retailer of traditional, vintage and heritage British merchandise wishes to grow internationally and seeks experienced digital marketing consultants to act under a services agreement to build the brand and sales in Europe, the USA, China and South East Asia. Całe zapytanie: BRUK20180620001.pdf Bulgarian company is looking for smart home appliances to distribute on the Bulgarian market Skrót: A Bulgarian company specializing in installation and support of smart home wireless and wired appliances and devices is looking for new suppliers...» Czytaj dalej
Transfer Technologii
13.07.2018

Oferty stypendialne dla młodych naukowców!

Jesteś absolwentem, doktorantem, naukowcem i poszukujesz ofert stypendialnych lub stażowych w innych krajach? To świetnie trafiłeś.

Wyszukiwanie ofert stypendialnych nigdy wcześniej nie było tak proste. Wybierz miejsce, w którym chcesz realizować stypendium, wskaż je na mapie i dowiedz się jakie możliwości stypendialne dostępne są w danym kraju. Prezentowana mapa ofert stypendialnych zawiera oferty krótko- i długoterminowe dla młodych i doświadczonych naukowców. Obok opisu wskazany jest link przekierowujący do szczegółowego opisu oferty. Daje to możliwości międzynarodowego rozwoju własnej kariery naukowej oraz poznania nowych miejsc i ludzi. W przypadku pytań lub zainteresowania wybraną ofertą zapraszamy do kontaktu w RCIiTT z p. Agatą Judzińską-Kłodawską: ajudzinska@zut.edu.pl lub 91 449 41 53.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
12.07.2018

Szkolenie pn. "Jak tworzyć wygrywające modele biznesowe"

Serdecznie zapraszamy firmy z województwa zachodniopomorskiego na szkolenie z tworzenia wygrywających modeli biznesowych, które odbędzie się już 31 lipca 2018 r. w Siedzibie RCIiTT.

Model biznesowy jest sposobem opisu, jak dana firma tworzy wartość i dostarcza ją do klientów, zapewniając sobie przy tym rentowność. Wprowadzanie nowych produktów lub usług jest kosztowne, wymaga nakładów finansowych i czasu. Do tego proces taki może zakończyć się niepowodzeniem. Stąd wśród przedsiębiorców na całym świecie coraz bardziej popularne staje się ulepszanie swojego modelu biznesowego, a nie produktu. W sytuacji, kiedy wiele firm oferuje w zasadzie taki sam produkt lub usługę, często o sukcesie tej, a nie innej firmy, decyduje wybrany model prowadzenia biznesu. Zapraszamy przedsiębiorców z woj. zachodniopomorskiego na szkolenie związane z tworzeniem modelu biznesowego, które odbędzie się w...» Czytaj dalej
Szkolenia
12.07.2018

Najnowsze wydanie Przewodnika po wybranych funduszach B+R!

Zapraszamy do zapoznania się z najświeższą wersją Przewodnika po wybranych funduszach na prace badawczo-rozwojowe, w której znajduje się zestawienie możliwości finansowania pomysłu na projekt poza programem Horyzont 2020.

W przygotowanym Przewodniku po wybranych funduszach na prace badawczo-rozwojowe zebraliśmy 34 programy, zarówno międzynarodowe jak i krajowe z różnych obszarów tematycznych. Znajdą tam Państwo najważniejsze informacje umożliwiające identyfikację programu, jak również warunki uczestnictwa. Zachęcamy do pozyskiwania środków na realizacje swojego pomysłu! Do lektury Przewodnika zapraszamy zarówno naukowców jak i przedsiębiorców ​» Czytaj dalej
Programy Badawcze
12.07.2018

Europejska Noc Naukowców 2018/2019

European Researchers’ Night jest projektem realizowanym ze środków europejskich w ramach programu ramowego HORYZONT 2020. Jest to impreza cykliczna, organizowana nieprzerwanie od 2006 roku w krajach członkowskich Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie nauki, ośrodków naukowych, a przede wszystkim zawodu naukowca. Biuro Promocji ZUT, pozyskało środki na realizację projektu pod nazwą Europejska Noc Naukowców 2018/2019.

Obecnie jako jeden z trzech podmiotów w Polsce , Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie otrzymał zielone światło na realizację Nocy Naukowców przez dwa lata z rzędu. Razem z ZUT, pozytywną ocenę otrzymały jedynie Politechnika Poznańska, i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie. We Create Science & History – pod takim akronimem kryje się projekt organizacji Nocy Naukowców w Szczecinie. Wydarzenie każdorazowo odbywa się w ostatnie piątki września. Postanowiliśmy pójść o krok dalej i zaplanowaliśmy atrakcje zarówno w piątek jak i w sobotę (odpowiednio 28-29.09.2018 r. oraz 27-28.09.2019 r.). Jest to ogromny sukces gdyż w tym roku do Komisji Europejskiej wpłynęła...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
12.07.2018

10 konkurs w ramach programu Eurostars-2

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, iż trwa nabór wniosków do 10 konkursu w ramach programu Eurostars-2 Cut-off 10. Konkurs adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy prowadzą prace B+R. W konkursie obowiązkowe jest nawiązanie współpracy międzynarodowej.

Program Eurostars-2 ma na celu wsparcie mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców, prowadzących działalność w zakresie badań i rozwoju, poprzez współfinansowanie ich prorynkowych projektów badawczych we wszelkich dziedzinach . W ramach Programu oferowane jest wsparcie finansowe ze środków krajowych i unijnych dla projektów realizowanych przez mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców we współpracy z partnerami międzynarodowymi (m.in. ośrodki badawcze, szkoły wyższe lub przedsiębiorstwa). W ramach konkursu nie ma ograniczeń dotyczących tematyki składanych wniosków . Składane wnioski powinny dotyczyć dowolnego sektora technologii, mieć cywilne zastosowanie oraz być nakierowane na rozwój nowego produktu, procesu lub usługi. Elementem niezbędnym do złożenia wniosku jest także plan...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
11.07.2018

Konkurs Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovatio

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków do konkursu Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation, którego celem jest realizacja wspólnych innowacyjnych projektów badawczych, wspieranie istniejących partnerstw i tworzenie nowych oraz wymiana wiedzy przez naukowców z Azji Południowo-Wschodniej (SEA) i Europy.

Konsorcjum międzynarodowe powinno być złożone z min. 3 podmiotów : 2 partnerów z Azji Południowo-Wschodniej i 1 europejskiego partnera lub 2 różnych europejskich partnerów i 1 partnera z Azji Południowo-Wschodniej. Ze strony polskiej uczestnikami mogą być jednostki naukowe oraz MŚP samodzielnie lub zrzeszone w konsorcjum utworzone przez MŚP oraz jednostki naukowe. Obszary tematyczne: Bioeconomy Infectious Diseases Przedmiot finansowania: Badania podstawowe, Badania przemysłowe, Prace rozwojowe. Nabór wniosków do konkursu jest jednoetapowy i kończy się 18 września 2018 r . Polscy wnioskodawcy po otrzymaniu rekomendacji na dofinansowanie, dodatkowo muszą złożyć wniosek do NCBR, który przeznaczył na to działanie budżet w wysokości 300...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
11.07.2018

„Szkoła Orłów” projekt w ramach programu POWER

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Szkoła Orłów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest wsparcie stworzenia ścieżki kształcenia dla wybitnie uzdolnionych studentów (laureatów olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także najlepszych studentów na podstawie wyników uzyskanych na pierwszym roku studiów) poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoringu. Uczelnia może otrzymać środki finansowe na dofinansowanie stypendiów i dodatkowych kosztów studentów m.in. pomoce dydaktyczne dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia z wykorzystaniem metody tutoringu, przeprowadzonych w ramach normalnego toku studiów. Zajęcia będą obejmować studia I stopnia lub 7 semestrów jednolitych studiów magisterskich (około 27 miesięcy). Okres realizacji zadań w projekcie nie może...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
11.07.2018

Rozwój kariery międzynarodowej w oparciu o stypendium MSCA IF

Głównym mechanizmem finansowania stypendiów międzynarodowych w ramach programu Horyzont 2020 są działania Marii Skłodowskiej –Curie (MSCA). Powstały one w celu rozwoju międzynarodowej kariery naukowej oraz promocji i doskonalenia badań naukowych na całym świecie.

Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe kierowane są do naukowców posiadających stopień naukowy doktora lub co najmniej 4-letnie doświadczenie badawcze (w pełnym wymiarze czasu pracy). Mają one na celu rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału doświadczonych naukowców poprzez pracę nad indywidualnym projektem badawczym w sektorze akademickim lub pozaakademickim w Europie i/lub poza jej granicami. Stypendium pokrywa również udział w konferencjach oraz różnego rodzaju szkoleniach, w tym rozwijających umiejętności i poszerzających wiedzę np. z zakresu transferu technologii, zarządzania zespołami i projektami badawczymi czy przedsiębiorczości. W ramach stypendiów indywidualnych wyróżnia się stypendia: European Fellowships (EF) , które realizowane są w Europie, okres finansowania to 1-2 lata....» Czytaj dalej
Programy Badawcze
10.07.2018

Granty i stypendia EURAXESS dla młodych naukowców

Zapraszamy do zapoznania się z nową porcją grantów i stypendiów EURAXESS na miesiąc lipiec 2018 r.

Sieć EURAXESS w Polsce bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych z: zatrudnianiem i pobytem zagranicznych naukowców w Polsce, możliwości rozwoju kariery naukowej, przyznawaniem grantów i stypendiów zagranicznych. EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie . Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami na lipiec 2018 r. Naukowców zainteresowanych rozwojem swojej kariery naukowej w oparciu o doświadczenie międzynarodowe zapraszamy do kontaktu z RCIiTT z p. Agatą Judzińską-Kłodawską: ajudzinska@zut.edu.pl lub 91 449 41 53.» Czytaj dalej
Programy Badawcze