Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

24.09.2018

Wirtualny dzień informacyjny w obszarze transportu w programie Horyzont 2020

23 października br. odbędzie się wirtualny dzień informacyjny w zakresie transportu w ramach programu Horyzont 2020.

Horizon 2020 Transport Virtual Info Day jest kolejnym dniem informacyjnym organizowanym przez Komisję Europejską w celu zapoznania jak największej liczby ekspertów, naukowców, firm oraz organizacji tematami realizowanymi w ramach programu Horyzont 2020. Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane następujące obszary: Mobility for Growth Automated Road Transport Green Vehicles Next Generation Batteries Czas trwania wydarzenia został zaplanowany 23 października w godz. 9:30 - 13:30 . Spotkanie będzie transmitowane online. Warunkiem otrzymania linka do streamu z wydarzenia jest wcześniejsza rejestracja, którą należy wykonać poprzez formularz zgłoszeniowy . Nagranie z dnia informacyjnego będzie dostępne pod otrzymanym linkiem przez dwa lata. Dzień informacyjny kończy się sekcją...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
24.09.2018

Spotkania brokerskie w obszarze bezpieczeństwa w projekcie Horyzont 2020

Francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz projekt SEREN4 przy wsparciu Komisji Europejskiej zaprasza do Paryża na cykl spotkań brokerskich poświęconych obszarowi bezpieczeństwa.

Celem spotkań jest dotarcie do jak największej liczby firm, uniwersytetów, naukowców oraz praktyków zainteresowanych nawiązaniem współpracy w ramach programu Horyzont 2020. Zaplanowane zostały trzy wydarzenia: Spotkanie poświęcone tematom związanym ze zwalczaniem przestępczości i terroryzmu. Termin spotkania 2 października , rejestracja do 27 września br. Spotkanie dedykowane tematom z obszaru bezpieczeństwa zewnętrznego i ochrony granic. Termin spotkania 11 października, rejestracja do 8 października br. Spotkanie adresowane dla osób zainteresowanych tematami w obszarach zagrożeń biologicznych, chemicznych, ekologicznych itp. Termin spotkania 24 października , rejestracja do 19 października br. SEREN4 (SEcurity REsearch NCP Network 4) zostało powołane w celu zwiększenia i wzmocnienia współpracy...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
21.09.2018

Szkolenie pn. „Regionalna Szkoła HERCULES”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tygodniowym szkoleniu pn. „Regionalna Szkoła HERCULES”, który odbędzie się w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w Krakowie w terminie 4-9 listopada 2018r.

Szkolenie odbywa się w ramach projektu koordynowanego przez Université Grenoble Alpes , który kierowany jest do studentów, doktorantów i doświadczonych naukowców z europejskich i pozaeuropejskich uniwersytetów i laboratoriów, w dziedzinie promieniowania neutronowego i synchrotronowego dla badań materii skondensowanej (biologia, chemia , fizyka, nauki o materiałach, nauki o Ziemi, zastosowania przemysłowe). Szkolenie składać się będzie z wykładów i ćwiczeń praktycznych poświęconych tematyce promieniowania synchrotronowego, w tym: wprowadzenie do promieniowania synchrotronowego i interakcji z materią spektroskopia i absorpcja dyfrakcja proszkowa techniki obrazowania biologia i miękka skondensowana materia ARPES i XPEEM wprowadzenie do neutronów wprowadzenie do XFEL Szkolenie obejmie zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia...» Czytaj dalej
Szkolenia
20.09.2018

Szkolenie pn. "Praktyczne aspekty zawierania umów handlowych w obrocie międzynarodowym w zakresie towarów i usług"

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarczego – SCP, serdecznie zaprasza przedsiębiorców z woj. zachodniopomorskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu, które odbędzie się 04 października br.

Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych zagadnień, związanych z zawieraniem umów handlowych, w obrocie międzynarodowym, w zakresie towarów oraz usług. Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które mają do czynienia z redagowaniem umów handlowych, w szczególności do: Menadżerów – eksporterów Kadry kierowniczej zajmującej się eksportem i importem w firmie Osób odpowiedzialnych za handel międzynarodowy w organizacji W trakcie szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia: Uregulowanie prawne umów w obrocie międzynarodowym Proces przed-kontraktowy z Partnerem zagranicznym Reprezentacja w obrocie międzynarodowym Przygotowanie umowy w obrocie międzynarodowym Klauzule zabezpieczające realizację kontraktów w obrocie międzynarodowym Rozliczenia międzynarodowe Praktyczna analiza studium przypadków umów w międzynarodowym obrocie handlowym...» Czytaj dalej
Szkolenia
10.09.2018

Oferty współpracy w ramach H2020 – sierpień

Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami współpracy w ramach projektów w programie Horyzont 2020.

Aktualne oferty współpracy w ramach projektów Horyzont 2020 skierowane są zarówno do przedsiębiorstw, jak i jednostek badawczych oraz innych organizacji zainteresowanych udziałem w tego typu przedsięwzięciach. Prosimy o zwrócenie uwagi na terminy zgłaszania zainteresowania poszczególnymi profilami – w niektórych przypadkach jest on bardzo krótki. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt w RCIiTT z p. Angeliką Łysiak: alysiak@zut.edu.pl lub 91 449 47 23.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
05.09.2018

Dyżur ekspercki: „Aspekty administracyjno-finansowe i zarządzanie w projektach Horyzontu 2020”

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przygotowaniem i złożeniem wniosku do Programu Ramowego Horyzont 2020 oraz przedstawicieli jednostek już realizujących projekty na dyżur ekspercki, który odbędzie się 26 września br.

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie ma przyjemność zaprosić Państwa na dyżur ekspercki pn. „Aspekty administracyjno-finansowe i zarządzanie w projektach Horyzontu 2020” . Spotkanie skierowane jest do podmiotów przygotowujących wnioski do Programu Ramowego Horyzont 2020 oraz jednostek realizujących już projekty, w szczególności do pracowników naukowych i administracyjnych uczelni wyższych oraz przedsiębiorców. Uczestnictwo w dyżurze będzie doskonałą okazją do uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące m.in. kwalifikowalności wydatków, przygotowywania sprawozdań finansowych, realizacji audytów, dodatków do wynagrodzeń wypłacanych ze strony MNiSW dla bezpośrednich wykonawców projektów pochodzących z jednostek naukowych, a także szansą na uzyskanie wskazówek, co do kierunku postępowania...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
31.08.2018

RCIiTT ZUT rekrutuje: Pracownik Centrum Zarządzania Projektami

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie poszukuje pracownika do zespołu Centrum Zarządzania Projektami.

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT) , jednostka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ZUT) poszukuje: pracownika do zespołu Centrum Zarządzania Projektami Do podstawowych obowiązków pracownika należeć będą działania związane z organizowaniem funkcjonowania Uczelni w zakresie funduszy zewnętrznych w działalności naukowej, badawczej, rozwojowej, wdrożeniowej oraz mobilności, a w szczególności: informowanie o ogłoszonych konkursach dotyczących naboru wniosków o dofinansowanie projektów, informowanie o procedurach pozyskiwania i rozliczania środków, koordynowanie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu, umów oraz raportów. prowadzenie spraw dotyczących m.in.: poświadczenia podpisów, poświadczenia dokumentów, udzielania pełnomocnictw, doradztwo w procesie realizacji projektu, nadzorowanie i opiniowanie zgodności wydatków ponoszonych w związku z realizowanymi...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
31.08.2018

RCIiTT ZUT rekrutuje: Specjalista ds. administracyjnych

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie poszukuje pracownika do Sekcji Administracyjno-Finansowej.

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT) , jednostka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ZUT) poszukuje pracownika do Sekcji Administracyjno-Finansowej: Specjalisty ds. administracyjnych Do podstawowych obowiązków pracownika będą należeć działania związane z organizowaniem funkcjonowania Uczelni w zakresie świadczenia odpłatnej działalności badawczej oraz dokonywanie zakupów na potrzeby RCIiTT, a w szczególności: opiniowanie i rejestracja umów dotyczących świadczenia przez ZUT odpłatnej działalności badawczej oraz rozliczanie zleceń administrowanych przez RCIiTT, opiniowanie zgodności wydatków ponoszonych przez poszczególne wydziały w ramach świadczenia przez ZUT odpłatnej działalności badawczej, dokonywanie na potrzeby RCIiTT bieżących i planowanych zakupów niepodlegających ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz współpraca z Działem Zamówień...» Czytaj dalej
Transfer Technologii
27.08.2018

EUREKA – nabór wniosków o dofinansowanie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło drugi w 2018 r. nabór wniosków na międzynarodowe projekty w ramach Inicjatywy EUREKA. Celem tej Inicjatywy jest wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.

EUREKA jest to program wspierający konkurencyjność Europy dzięki realizacji projektów, których efektem są innowacyjne produkty, procesy i usługi. Projekty powinny charakteryzować się nowoczesnością, realną możliwością opracowania i podjęcia nowego wyrobu, wdrożenia nowej technologii lub usługi oraz szansą na komercyjną sprzedaż rynkową rezultatów projektu. W konkursach EUREKA mogą wziąć udział przedsiębiorstwa (MŚP i duże przedsiębiorstwa) oraz uniwersytety i jednostki badawcze . Konsorcjum powinno się składać z co najmniej 2 partnerów, z 2 różnych państw członkowskich EUREKI (jest ich w tej chwili 41), najlepiej w oparciu o porozumienie biznesowe. Dofinansowanie przyznane wnioskodawcy lub podmiotowi wchodzącemu w skład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
24.08.2018

Otwarta nauka i zarządzanie danymi badawczymi

Zapraszamy doktorantów, pracowników naukowych i administracyjnych oraz przedsiębiorców na dwudniowe wydarzenie (17-18 września br.) poświęcone otwartej nauce i zarządzaniu danymi badawczymi.

W pierwszym dniu (17.09), podczas seminarium pn. „Otwarta nauka w pigułce”, zostaną przedstawione najważniejsze kwestie w kontekście otwartego dostępu do publikacji i wyników badań. Uczestnicy poznają różne aspekty otwartej nauki, przede wszystkim otwarty dostęp do publikacji naukowych oraz danych badawczych – jakie ma znaczenie, w jakich sytuacjach jest wymagany, jak go realizować oraz jak radzić sobie z kwestiami prawnymi. Program obejmuje także omówienie otwartego dostępu w kontekście Horyzontu 2020. Seminarium odbędzie się w Czytelni Biblioteki Głównej ZUT . Natomiast w drugim dniu (18.09), w trakcie warsztatów z zarządzania danymi badawczymi realizowanych w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii , uczestnicy...» Czytaj dalej
Szkolenia
23.08.2018

Zapytanie ofertowe dot. zatrudnienia na umowę zlecenie Lidera zadań

W związku z realizacją przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie projektu ZUT 2.0 - Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój w ramach działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia Zapytanie ofertowe dotyczy zatrudnienia na umowę zlecenie na okres 4 lat jako Lidera zadań 2, 3 (częściowo), 4 i 6 w ramach projektu ZUT 2.0 - Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet (szkolenia/ warsztaty dla studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej, kadry kierowniczej i administracyjnej) w ramach projektu ZUT 2.0 - Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet. 2. Informacje dodatkowe: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać osoby, które: a) posiadają wykształcenie wyższe; b) posiadają co najmniej 2-letnie doświadczenie w organizacji szkoleń/warsztatów dla studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej, kadry kierowniczej i administracyjnej; c) posiadają wiedzę na temat protokołu dyplomatycznego i savoir-vivre w biznesie oraz administracji publicznej; d)...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
14.08.2018

RCIiTT ZUT rekrutuje: Konsultant Enterprise Europe Network / Specjalista ds. komercjalizacji

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie poszukuje pracownika do zespołu Centrum Transferu Technologii

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT), jednostka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ZUT), lokalny lider w dziedzinie świadczenia usług doradczych dla firm i naukowców, poszukuje do swojego zespołu: Konsultanta Enterprise Europe Network / Specjalisty ds. komercjalizacji Opis stanowiska: Twoim głównym zadaniem na tym stanowisku będzie świadczenie usług doradczych w ramach realizacji projektu Enterprise Europe Network dla zachodniopomorskich MŚP z branż ICT oraz medycyna. Dodatkowo, codzienna praca będzie polegać również na prowadzeniu i koordynowaniu procesów komercjalizacji naukowców ZUT związanych z wyżej wymienionymi branżami. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://goo.gl/qyGXfp i https://goo.gl/UUUGPr Twoja rola: wspieranie lokalnych firm w pozyskiwaniu nowych...» Czytaj dalej
Transfer Technologii