Zapraszamy do współtworzenia kursu Samsung LABO

Zapraszamy przedsiębiorców IT oraz firmy, jednostki administracji publicznej i organizacje pozarządowe do współtworzenia innowacyjnego programu edukacyjnego dla studentów ZUT.

W tym miesiącu rozpocznie się w Szczecinie już IV edycja kursu Samsung LABO. Jest to wspólna inicjatywa firmy Samsung Electronics Polska i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, unikatowa w skali kraju. W ramach kursu studenci Wydziału Informatyki i Wydziału Elektrycznego, przechodząc ścieżki edukacyjne dotyczące technologii i biznesu, nabywają szereg umiejętności związanych z nowoczesną przedsiębiorczością technologiczną.

Prowadząc kurs w formule otwartej na współpracę z lokalnym otoczeniem, serdecznie zapraszamy do włączenia się w projekt w roli:

 1. mentora biznesowego / technologicznego
 2. zgłaszającego problem do rozwiązania
 3. prowadzącego zajęcia na ścieżce technologicznej

Mentor biznesowy / technologiczny

Kurs Samsung LABO jest zorientowany na rezultaty. Zaliczeniem kursu jest wystąpienie przed zaproszonym jury, w czasie którego prezentowany jest opracowany przez studentów produkt / aplikacja. Projekty oceniane są przez pryzmat ich rynkowego potencjału oraz szans na osiągnięcie sukcesu. Najlepsze z nich natychmiast trafiają do sprzedaży i dalej do końcowych użytkowników.

Zapraszamy do włączenia się w projekt jako mentor, którego rolą będzie kontakt z wybranymi zespołami projektowymi (przydzielonymi wg specjalizacji mentora). Rolą mentora będzie podzielenie się swoim doświadczeniem oraz wskazywanie kierunku rozwoju wspieranym studentom. Oczekiwany nakład czasu to kilka godzin w ciągu semestru letniego 2017/2018, uzalezniony w całości od możliwości mentora.

Właściciel problemu do rozwiązania

Celem kursu jest wzmocnienie i wykorzystanie potencjału studentów do rozwiązywania realnych problemów, zarówno klientów biznesowych, jak i administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych. Zapraszamy wszystkich chętnych do przesyłania swoich pomysłów na aplikacje, które:

 • Rozwiązałyby problem aktualnie występujący w organizacji czy społeczności, np. problem logistyczny, organizacyjny, komunikacyjny itd.
 • Dostarczyłyby istotną korzyść, poprzez lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów, istniejących okazji, możliwości nowych technologii.

Przykładowe pomysły:

“Jesteśmy operatorem transportu miejskiego, chcielibyśmy wykorzystać technologie mobilne do lepszego informowania pasażerów o czasie przyjazdu autobusu / tramwaju.”
“Jako zarządca dużego osiedla przekazujemy wiele informacji mieszkańcom. Być może ułatwieniem komunikacji byłaby komunikacja bezpośrednio na smartfony mieszkańców.” 
“W naszej firmie codziennie kilka osób jeździ po mieście załatwiając różne sprawy. Gdybyśmy wiedzieli gdzie aktualnie są pracownicy, moglibyśmy lepiej wykorzystać czas ich obecności poza biurem (np. przydzielając kolejną sprawę, która pojawiła się w międzyczasie).”

Zgłoszone propozycje zostaną zaprezentowane studentom, którzy podejmując się danego tematu otrzymają okazję rozwiązania realnego problemu gospodarczego / społecznego, jednocześnie ucząc się i zdobywając potrzebne w pracy zawodowej doświadczenie. Zachęcamy pomysłodawców do kontaktu i współtworzenia powstających aplikacji.

W poprzednich edycjach kursu powstały m.in. aplikacje do zarządzania zespołami sportowymi, ułatwiające pracę zespołów ratowniczych, zwiększające bezpieczeństwo kierowców, ułatwiające leczenie chorym na cukrzycę itp.

Prowadzący zajęcia na ścieżce technologicznej

Umiejętność zastosowania wiedzy technologicznej w praktyce jest fundamentem rozwoju przedsięwzięć w branży nowych technologii. Wiele aspektów pracy inżyniera / programisty pozostaje dla studentów tajemnicą, dopóki sami nie rozpoczną własnej kariery zawodowej. Aby przybliżyć im elementy praktyczne oraz wzbogacić kurs o dodatkową wiedzę, zapraszamy praktyków z zacięciem dydaktycznym do poprowadzenia zajęć z wybranego tematu dla studentów-uczestników kursu Samsung LABO. Tematyka tegorocznej edycji to:

 1. Systemy kontroli wersji, wprowadzenie metodologii pracy grupowej, zasady tworzenia czystego kodu.  Narzędzia developerskie
 2. Tworzenie interfejsu użytkownika, zasady Material Design
 3. Podstawowe komponenty aplikacji, wymiana międzyprocesowa
 4. Pozyskanie danych z sensorów
 5. Wymiana danych pomiędzy usługami zewnętrznymi
 6. Wprowadzenie do Tizena,
 7. Wykorzystanie Samsung Accessory SDK
 8. Przechowywanie danych
 9. Założenia i Projekt aplikacji
 10. Tworzenie aplikacji z uwzględnieniem jej obsługi przez osoby niepełnosprawne 

Do wszystkich typów współpracy zapraszamy w formule pro bono. Co roku staramy się, aby projekt Samsung LABO był coraz lepszy i stanowił jak największą wartość w regionie.

Szczegółów dotyczących projektu udziela: Hubert Dyba, email: hubert.dyba@zut.edu.pl, tel: 91 449 43 90

Tagi
Inkubator