Wyniki X edycji konkursu pn. "Dyplom z WyoBRaźni"

Komisja konkursowa wyłoniła laureatów konkursu na najlepszą pracę dyplomową. Wpłynęło wiele prac, które były na bardzo wysokim i wyrównanym poziomie pod względem technologicznym. Po burzliwych obradach, mamy zwycięzców !

Za wszystkie zgłoszenia bardzo serdecznie dziękujemy. Gratulujemy Laureatom !!!

Lista laureatów X edycji konkursu „Dyplom z WyoB+Raźni”

Zwycięzca w kategorii Najlepszy design

Twórca: Sandra Kowalska,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Wydział Budownictwa i Architektury,
Tytuł: "Projekt mobilnego systemu podróżniczego",
Promotor: dr hab. Renata Jackowiak.

Zwycięzca w kategorii Najlepszy produkt

Twórca: Michał Herbko,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Wydział Elektryczny,
Tytuł: "Mikrofalowy czujnik do monitorowania stanu odkształceń w materiałach”,
Promotor: dr inż. Przemysław Łopato

Zwycięzca w kategorii Najlepsza technologia

Twórca: Paweł Adamski,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej,
Tytuł: "Badanie przemian fazowych zachodzących podczas redukcji i aktywacji katalizatorów kobaltowych do syntezy amoniaku”
Promotor: dr hab. inż. Dariusz Moszyński

 

Tagi
Inkubator