VI konkurs w ramach polsko - tajwańskiej współpracy

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Ministry of Science and Technology (MOST) z Tajwanu ogłosiły otwarcie VI konkursu na projekty bilateralne. Nabór wniosków trwa do końca lipca 2018 r.

Celem konkursu jest poszerzenie istniejących kontaktów badawczych między Polską a Tajwanem poprzez przygotowanie wspólnych projektów oraz nawiązanie nowych partnerstw między badaczami polskimi i tajwańskimi a przedsiębiorcami.

Nabór wniosków prowadzony jest w dwóch równoległych ścieżkach, które podlegają różnym regułom i kryteriom oceny opisanym w zasadach konkursu. Projekty muszą obejmować co najmniej jednego partnera z Polski i jednego z Tajwanu. Wnioski mogą składać podmioty publiczne i/lub prywatne, zgodnie z przyjętymi kryteriami. Mogą to być publiczne/prywatne instytucje badawcze i jednostki naukowe.

Zakres tematyczny konkursu:

Ścieżka 1.:

  • neuroscience,
  • energy efficiency technologies (including: air conditioning, refrigeration, thermal energy technologies),
  • materials science and engineering,
  • agricultural biotechnology and biocatalysis,
  • ICT – Information and Communication Technology;

Ścieżka 2.:

  • Artificial intelligence.

W ścieżce 1. konsorcjum powinno składać się z instytucji badawczych zarówno po stronie polskiej jak i tajwańskiej. W ścieżce 2. konsorcjum powinno obejmować obligatoryjnie małe i średnie przedsiębiorstwo oraz opcjonalnie instytucję badawczą po stronie polskiej a po stronie tajwańskiej przedsiębiorstwo i obowiązkowo jeden z poniższych instytutów badawczych:

  1. Uniwersytety,
  2. Krajowe Laboratoria Badań Stosowanych (NARLabs),
  3. Instytucje badawcze uznane za ubiegające się o finansowanie w ramach programu MOST.

Nabór wniosków trwa do 31 lipca 2018 r.

Więcej informacji na stronie NCBR .