Ulga podatkowa na B+R

Od nowego roku ulga podatkowa dotycząca działalności badawczo-rozwojowej będzie oferować korzystniejsze dla przedsiębiorców warunki – wynika to z ustawy podpisanej 24 listopada br. przez prezydenta Andrzeja Dudę. Ustawa zakłada m.in. wyraźny wzrost odpisów oraz dopuszczenie do odliczenia umów cywilnoprawnych.

Zmiany wprowadzi ustawa z dnia 9 listopada br. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej, której celem jest likwidacja/ograniczenie obecnych barier w prowadzeniu działalności innowacyjnej.

Najważniejszą zmianą są nowe regulacje dotyczące ulgi podatkowej na B+R, czyli prawa do odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów, które zostały poniesione przez przedsiębiorcę na działalność tego rodzaju. Podwyższona zostanie kwota maksymalnego odliczenia wszystkich kosztów tego typu od podstawy obliczenia podatku do 100%. Natomiast w przypadku przedsiębiorstw posiadających status centrum badawczo-rozwojowego będzie to nawet 150%. W praktyce zmiany oznaczają, że podatnik korzystający z ulgi zaoszczędzi w podatku dochodowym 19 zł na każde 100 zł kosztów kwalifikowanych.

Ustawa zakłada również poszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych. Lista obejmie należności z tytułu umów o dzieło i umów zleceń, a także składki na ubezpieczenia społeczne (opłacane z tytułu tych należności), koszty zakupu usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej oraz nabycia sprzętu specjalistycznego niebędącego środkiem trwałym (np. naczynia i przybory laboratoryjne).

Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Ustawa dostępna jest pod adresem: http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/dok?OpenAgent&1934_u