Spotkanie informacyjne pt.: „Kto pyta nie błądzi – Praktyczne wskazówki pozyskiwania finansowania w ramach programów ERA-NET”

Potrzebujesz źródła finansowania do zrealizowania swojego pomysłu na projekt B+R? Masz kontakty międzynarodowe i nie wiesz jak je wykorzystać? RCIiTT zaprasza na spotkanie podczas którego zostaną przedstawione zasady aplikowania i realizacji projektów w ramach programów ERA-NET.

Formuła programów grupy ERA-NET zakłada łączenie potencjału finansowego i naukowego państw członkowskich w celu utworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area – ERA) oraz podniesienia konkurencyjności europejskiej gospodarki. Program ERA-NET COFUND powstał w ramach Horyzontu 2020 przy dofinansowaniu UE.

Spotkanie skierowane jest do naukowców i przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem środków na działalność B+R z międzynarodowych programów. Odbędzie się 16 listopada 2017 r. w godz. 9:00 – 12:30, sala ‘Szwalnia’ (115, I piętro) w siedzibie Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba osób jest ograniczona!

Rejestracja oraz program warsztatów dostępny jest pod tym linkiem: https://innowacje.zut.edu.pl/wydarzenia/kto-pyta-nie-bladzi-praktyczne-wskazowki-pozyskiwania-finansowania-w-ramach-programow-era-net  

Spotkanie poprowadzi nasza konsultantka zajmująca się finansowaniem badań z międzynarodowych programów – Agata Skrobek. W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu: e-mail: Agata.Skrobek@zut.edu.pl, tel. 91 449 49 44.

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Image removed.