Nawet do 50 tys. zł dofinansowania na usługi doradcze

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa zachodniopomorskiego do skorzystania z dotacji na usługi doradcze w ramach projektu pt. „Dofinansowanie usług doradczych wspierających innowacje w MŚP”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.16 RPO WZ 2014-2020.

Usługi, na które można uzyskać dofinansowanie, dotyczą doradztwa świadczonego przez Instytucje Otoczenia Biznesu, w szczególności w zakresie:
- transferu technologii,
- ochrony własności intelektualnej,
- kojarzenia partnerów gospodarczych i jednostek naukowych do współpracy w zakresie B+R, 
- wprowadzania nowych modeli biznesowych, nowych produktów i usług (w tym m.in. analizy rynkowe, badania marketingowe, analizy FTO),
- jakości (projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania, certyfikacja zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej lub kwalifikacji personelu),
- korzystania z finansowania zewnętrznego, m.in. przygotowanie biznes planów i teaserów inwestycyjnych, doradztwo prawne i biznesowe w negocjacjach z finansującymi,
- ekoinnowacji i efektywności zasobów,
- wspomagania innowacji w sektorze usług i projektowania,
- opracowania strategii ekspansji na rynki zagraniczne – wyłącznie dla przedsiębiorstw działających w zakresie inteligentnych specjalizacji regionu.

Nabór wniosków jest ciągły i trwa od 15 marca 2018 r. do 30 września 2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.
Szczegółowe informacje o projekcie oraz dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie ZARR.
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie grantu.

Zapraszamy do kontaktu z Doradcą Przedsiębiorcy, który udzieli bezpłatnej konsultacji na temat możliwości uzyskania wsparcia oraz wyboru Instytucji Otoczenia Biznesu:
tel.: 91 813 64 51
e-mail: innowacje@zarr.com.pl

Biuro projektu:
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. św. Ducha 2 (parter, pok. 8),
70-205 Szczecin
tel.: 91 813 64 51, 91 43 29 302, 91 43 29 332