Konkursy PRELUDIUM i OPUS

Zapraszamy do zapoznania się i do składania wniosków o dofinansowanie w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki.

PRELUDIUM 15

Konkurs na projekty badawcze, skierowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową nieposiadających stopnia naukowego doktora.

OPUS 15

Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu aparatury lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji projektu. Skierowany jest do wszystkich naukowców, niezależnie od posiadanego stopnia naukowego.

Wnioski o finansowanie dla obu projektów należy wysłać do dnia 15 czerwca 2018 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF (Obsługa Strumieni Finansowania).

Szczegółowych informacji udziela Centrum Zarządzania Projektami: p. Natalia Pindera, Natalia.Pindera@zut.edu.pl, 91 449 42 16 oraz p. Grażyna Przybylska Grazyna-Przybylska@zut.edu.pl, 91 449 48 85