Konkurs LIDER IX - termin nadsyłania wniosków do 15 marca br

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków do konkursu LIDER IX dla młodych naukowców.

Trwa nabór wniosków w ramach konkursu LIDER IX. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Celem konkursu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 60 mln PLN.

Program adresowany jest do osób, które:

  • w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych kończą nie więcej niż 35 lat;
  • posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera bądź lekarza medycyny (tj. ukończone studia II stopnia), lub posiadają stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków;
  • są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia;
  • dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER;
  • pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego;
  • posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce.

Nabór wniosków konkursowych w NCBR trwa do 15 marca 2018 r. do godz 16:15

Wnioski składane przez Naukowców będą przyjmowane w Centrum Zarządzania Projektami w Siedzibie RCIiTT do 09 marca br. 

Opiekun konkursu: Grażyna Przybylska, grazyna-przybylska@zut.edu.pl ; tel. 449 4885