Metoda długookresowego przechowywania elektronicznych dokumentów zdrowotnych w rozproszonych rejestrach medycznych.

Facebook Linkedin Twitter Google

Technologia zapewnienia niezaprzeczalności EHR (elektronicznych dokumentów zdrowotnych/ elektronicznej karty pacjenta) przechowywanych w rozproszonych rejestrach elektronicznych.

Numer referencyjny
4/2011
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Informatyki

Technologia opisuje kryptograficzną metodę ochrony EHR przechowywanych w repozytoriach i rejestrach. Technologia umożliwia wykrycie wszystkich nieuprawnionych zmian wprowadzonych do elektronicznej karty pacjenta. Poszczególne działania wchodzą w skład metody zostały zaimplementowane i przetestowane. Testy wykazały, że metoda jest bezpieczna oraz efektywna i możliwa do praktycznego zastosowania. Metoda została zaprojektowana  z uwzględnieniem istniejących norm międzynarodowych dotyczących EHR, tak aby możliwe było jej dołączenie do systemu jako kolejnego elementu, bez konieczności wprowadzania znacznych modyfikacji. 

Oczekiwana forma współpracy
Umowa licencyjna
Korzyści z zastosowania technologii

Główną zaletą jest ochrona przed cyberprzestępstwami polegającymi na nieuprawnionej modyfikacji danych zdrowotnych - obecnie zabezpieczane są centra danych, a nie dane na poziomie pacjenta.  

Aspekt innowacyjny

Innowacyjność polega na przeniesieniu zaufania systemu EHR z środków organizacyjnych do środków technicznych (do mechanizmów kryptograficznych). Metoda ta jest innowacyjna w skali międzynarodowej - obecnie stosowane metody nie zapewniają takiej funkcjonalności. 

Prawa własności intelektualnej

Prawa autorskie

Faza rozwouju technologii

Przetestowany, dostępny do demonstracji