Wymienniki ciepła https://www.innowacje.zut.edu.pl/technologie/kategoria/energia/produkcja-transmisja-i-konwersja-energii/wymienniki-ciepla pl System pomiaru i rozdziału kosztów ogrzewania w budownictwie mieszkaniowym uwzględniający przepływy ciepła pomiędzy lokalami i wykorzystujący rejestratory temperatury pomieszczeń https://www.innowacje.zut.edu.pl/technologie/system-pomiaru-i-rozdzialu-kosztow-ogrzewania-w-budownictwie-mieszkaniowym <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">System pomiaru i rozdziału kosztów ogrzewania w budownictwie mieszkaniowym uwzględniający przepływy ciepła pomiędzy lokalami i wykorzystujący rejestratory temperatury pomieszczeń </span> <span class="a2a_kit a2a_kit_size_50 addtoany_list" data-a2a-url="https://www.innowacje.zut.edu.pl/technologie/system-pomiaru-i-rozdzialu-kosztow-ogrzewania-w-budownictwie-mieszkaniowym" data-a2a-title="System pomiaru i rozdziału kosztów ogrzewania w budownictwie mieszkaniowym uwzględniający przepływy ciepła pomiędzy lokalami i wykorzystujący rejestratory temperatury pomieszczeń "><a class="a2a_button_facebook">Facebook</a> <a class="a2a_button_linkedin">Linkedin</a> <a class="a2a_button_twitter">Twitter</a> <a class="a2a_button_google_plus">Google</a></span> <h2 class="field field--name-field-lead field--type-string-long field--label-hidden field__item">Większość stosowanych obecnie metod pomiaru zużycia ciepła i rozdziału kosztów ogrzewania opiera się na podzielnikach ciepła umieszczanych na grzejnikach. Podstawową wadą tych metod jest nieuwzględnianie przepływów ciepła pomiędzy mieszkaniami oraz ciepła emitowanego przez piony C.O. co prowadzi do bardzo dużej rozbieżności w jednostkowym zużyciu ciepła dochodzącym do kilkudziesięciu razy...</h2> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">dige</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">czw., 11.13.2008 - 11:54</span> <div class="field field--name-field-numer-referencyjny field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">Numer referencyjny</div> <div class="field__item">PS21/2008</div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Większość stosowanych obecnie metod pomiaru zużycia ciepła i rozdziału kosztów ogrzewania opiera się na podzielnikach ciepła umieszczanych na grzejnikach. Podstawową wadą tych metod jest nieuwzględnianie przepływów ciepła pomiędzy mieszkaniami oraz ciepła emitowanego przez piony C.O. co prowadzi do bardzo dużej rozbieżności w jednostkowym zużyciu ciepła dochodzącym do kilkudziesięciu razy. Typowym przykładem jest mieszkanie w którym zawory nagrzejnikowe są zamknięte a mimo tego temperatura w mieszkaniu utrzymuje się na poziomie 1822C dzięki energii cieplnej dopływającej od sąsiadów oraz od pionów C.O. – tego faktu nie uwzględniają żadne podzielnikowe metody pomiaru. Błąd pomiaru może dochodzić wg najnowszych badań do kilkuset procent. Autor przanalizował przyczyny tak dużych rozbieżności i zaproponował nową metodę pomiaru i rozdziału kosztów ogrzewania opartą na pomiarze i rejestracji temperatury we wszystkich pomieszczeniach budynku. Wstępne badania wykazały, że zaproponowana metoda pozbawiona jest głównych wad poprzednich metod i nadaje się do stosowania zarówno w budynkach starych jak i nowych po termomodernizacji. Zaproponowano kilka systemów pomiaru opartych o tę metodę  do bezpośredniego zastosowania w Spółdzielniach Mieszkaniowych.<br /> Metoda została opatentowana - Patent nr P.195760, „Sposób pomiaru energii cieplnej”</p> </div> <div class="field field--name-field-typ-oferty field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Typ oferty</div> <div class="field__item">Oferta technologiczna</div> </div> <div class="field field--name-field-rodzaj-technologii field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Słowa kluczowe</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/technologie/kategoria/energia" hreflang="pl">Energia</a></div> <div class="field__item"><a href="/technologie/kategoria/energia/przesyl-i-magazynowanie-energii/transport-i-dystrybucja-ciepla-cieplownictwo" hreflang="pl">Transport i dystrybucja ciepła, ciepłownictwo</a></div> <div class="field__item"><a href="/technologie/kategoria/energia/produkcja-transmisja-i-konwersja-energii/wymienniki-ciepla" hreflang="pl">Wymienniki ciepła</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-faza-rozwoju-technologii field--type-entity-reference field--label-hidden field__item">Gotowa technologia</div> <div class="field field--name-field-maciezysta-jednostka-nauko field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Jednostka naukowa</div> <div class="field__item"><ul class="shs"><li>Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny</li><li>Wydział Elektryczny</li></ul></div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-aspekt-innowacyjny field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Aspekt innowacyjny</div> <div class="field__item"><p>Wdrożenie nowej metody pomiaru zużycia energii cieplnej i podziału kosztów ogrzewania w Spółdzielniach Mieszkaniowych</p> </div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-uwagi-do-for field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Uwagi do formy współpracy</div> <div class="field__item"><p>Jaka to miałaby być firma (opis działalności): dla Spółdzielni Mieszkaniowych:<br /> Rozliczanie zużycia energii cieplnej i podział kosztów ogrzewania<br /> Rozliczanie zużycia mediów w mieszkaniach (energia cieplna, energia elektryczna, gaz, woda zimna, woda ciepła) w systemach sieciowych</p> </div> </div> Thu, 13 Nov 2008 10:54:42 +0000 dige 1811 at https://www.innowacje.zut.edu.pl System pomiaru i rozdziału kosztów ogrzewania w budownictwie mieszkaniowym uwzględniający przepływy ciepła pomiędzy lokalami i wykorzystujący rejestratory temperatury pomieszczeń https://www.innowacje.zut.edu.pl/technologie/system-pomiaru-i-rozdzialu-kosztow-ogrzewania-w-budownictwie-mieszkaniowym <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">System pomiaru i rozdziału kosztów ogrzewania w budownictwie mieszkaniowym uwzględniający przepływy ciepła pomiędzy lokalami i wykorzystujący rejestratory temperatury pomieszczeń </span> <span class="a2a_kit a2a_kit_size_50 addtoany_list" data-a2a-url="https://www.innowacje.zut.edu.pl/technologie/system-pomiaru-i-rozdzialu-kosztow-ogrzewania-w-budownictwie-mieszkaniowym" data-a2a-title="System pomiaru i rozdziału kosztów ogrzewania w budownictwie mieszkaniowym uwzględniający przepływy ciepła pomiędzy lokalami i wykorzystujący rejestratory temperatury pomieszczeń "><a class="a2a_button_facebook">Facebook</a> <a class="a2a_button_linkedin">Linkedin</a> <a class="a2a_button_twitter">Twitter</a> <a class="a2a_button_google_plus">Google</a></span> <h2 class="field field--name-field-lead field--type-string-long field--label-hidden field__item">Większość stosowanych obecnie metod pomiaru zużycia ciepła i rozdziału kosztów ogrzewania opiera się na podzielnikach ciepła umieszczanych na grzejnikach. Podstawową wadą tych metod jest nieuwzględnianie przepływów ciepła pomiędzy mieszkaniami oraz ciepła emitowanego przez piony C.O. co prowadzi do bardzo dużej rozbieżności w jednostkowym zużyciu ciepła dochodzącym do kilkudziesięciu razy...</h2> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">dige</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">czw., 11.13.2008 - 11:54</span> <div class="field field--name-field-numer-referencyjny field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">Numer referencyjny</div> <div class="field__item">PS21/2008</div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Większość stosowanych obecnie metod pomiaru zużycia ciepła i rozdziału kosztów ogrzewania opiera się na podzielnikach ciepła umieszczanych na grzejnikach. Podstawową wadą tych metod jest nieuwzględnianie przepływów ciepła pomiędzy mieszkaniami oraz ciepła emitowanego przez piony C.O. co prowadzi do bardzo dużej rozbieżności w jednostkowym zużyciu ciepła dochodzącym do kilkudziesięciu razy. Typowym przykładem jest mieszkanie w którym zawory nagrzejnikowe są zamknięte a mimo tego temperatura w mieszkaniu utrzymuje się na poziomie 1822C dzięki energii cieplnej dopływającej od sąsiadów oraz od pionów C.O. – tego faktu nie uwzględniają żadne podzielnikowe metody pomiaru. Błąd pomiaru może dochodzić wg najnowszych badań do kilkuset procent. Autor przanalizował przyczyny tak dużych rozbieżności i zaproponował nową metodę pomiaru i rozdziału kosztów ogrzewania opartą na pomiarze i rejestracji temperatury we wszystkich pomieszczeniach budynku. Wstępne badania wykazały, że zaproponowana metoda pozbawiona jest głównych wad poprzednich metod i nadaje się do stosowania zarówno w budynkach starych jak i nowych po termomodernizacji. Zaproponowano kilka systemów pomiaru opartych o tę metodę  do bezpośredniego zastosowania w Spółdzielniach Mieszkaniowych.<br /> Metoda została opatentowana - Patent nr P.195760, „Sposób pomiaru energii cieplnej”</p> </div> <div class="field field--name-field-typ-oferty field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Typ oferty</div> <div class="field__item">Oferta technologiczna</div> </div> <div class="field field--name-field-rodzaj-technologii field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Słowa kluczowe</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/technologie/kategoria/energia" hreflang="pl">Energia</a></div> <div class="field__item"><a href="/technologie/kategoria/energia/przesyl-i-magazynowanie-energii/transport-i-dystrybucja-ciepla-cieplownictwo" hreflang="pl">Transport i dystrybucja ciepła, ciepłownictwo</a></div> <div class="field__item"><a href="/technologie/kategoria/energia/produkcja-transmisja-i-konwersja-energii/wymienniki-ciepla" hreflang="pl">Wymienniki ciepła</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-faza-rozwoju-technologii field--type-entity-reference field--label-hidden field__item">Gotowa technologia</div> <div class="field field--name-field-maciezysta-jednostka-nauko field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Jednostka naukowa</div> <div class="field__item"><ul class="shs"><li>Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny</li><li>Wydział Elektryczny</li></ul></div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-aspekt-innowacyjny field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Aspekt innowacyjny</div> <div class="field__item"><p>Wdrożenie nowej metody pomiaru zużycia energii cieplnej i podziału kosztów ogrzewania w Spółdzielniach Mieszkaniowych</p> </div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-uwagi-do-for field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Uwagi do formy współpracy</div> <div class="field__item"><p>Jaka to miałaby być firma (opis działalności): dla Spółdzielni Mieszkaniowych:<br /> Rozliczanie zużycia energii cieplnej i podział kosztów ogrzewania<br /> Rozliczanie zużycia mediów w mieszkaniach (energia cieplna, energia elektryczna, gaz, woda zimna, woda ciepła) w systemach sieciowych</p> </div> </div> Thu, 13 Nov 2008 10:54:42 +0000 dige 1811 at https://www.innowacje.zut.edu.pl System pomiaru i rozdziału kosztów ogrzewania w budownictwie mieszkaniowym uwzględniający przepływy ciepła pomiędzy lokalami i wykorzystujący rejestratory temperatury pomieszczeń https://www.innowacje.zut.edu.pl/technologie/system-pomiaru-i-rozdzialu-kosztow-ogrzewania-w-budownictwie-mieszkaniowym <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">System pomiaru i rozdziału kosztów ogrzewania w budownictwie mieszkaniowym uwzględniający przepływy ciepła pomiędzy lokalami i wykorzystujący rejestratory temperatury pomieszczeń </span> <span class="a2a_kit a2a_kit_size_50 addtoany_list" data-a2a-url="https://www.innowacje.zut.edu.pl/technologie/system-pomiaru-i-rozdzialu-kosztow-ogrzewania-w-budownictwie-mieszkaniowym" data-a2a-title="System pomiaru i rozdziału kosztów ogrzewania w budownictwie mieszkaniowym uwzględniający przepływy ciepła pomiędzy lokalami i wykorzystujący rejestratory temperatury pomieszczeń "><a class="a2a_button_facebook">Facebook</a> <a class="a2a_button_linkedin">Linkedin</a> <a class="a2a_button_twitter">Twitter</a> <a class="a2a_button_google_plus">Google</a></span> <h2 class="field field--name-field-lead field--type-string-long field--label-hidden field__item">Większość stosowanych obecnie metod pomiaru zużycia ciepła i rozdziału kosztów ogrzewania opiera się na podzielnikach ciepła umieszczanych na grzejnikach. Podstawową wadą tych metod jest nieuwzględnianie przepływów ciepła pomiędzy mieszkaniami oraz ciepła emitowanego przez piony C.O. co prowadzi do bardzo dużej rozbieżności w jednostkowym zużyciu ciepła dochodzącym do kilkudziesięciu razy...</h2> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">dige</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">czw., 11.13.2008 - 11:54</span> <div class="field field--name-field-numer-referencyjny field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">Numer referencyjny</div> <div class="field__item">PS21/2008</div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Większość stosowanych obecnie metod pomiaru zużycia ciepła i rozdziału kosztów ogrzewania opiera się na podzielnikach ciepła umieszczanych na grzejnikach. Podstawową wadą tych metod jest nieuwzględnianie przepływów ciepła pomiędzy mieszkaniami oraz ciepła emitowanego przez piony C.O. co prowadzi do bardzo dużej rozbieżności w jednostkowym zużyciu ciepła dochodzącym do kilkudziesięciu razy. Typowym przykładem jest mieszkanie w którym zawory nagrzejnikowe są zamknięte a mimo tego temperatura w mieszkaniu utrzymuje się na poziomie 1822C dzięki energii cieplnej dopływającej od sąsiadów oraz od pionów C.O. – tego faktu nie uwzględniają żadne podzielnikowe metody pomiaru. Błąd pomiaru może dochodzić wg najnowszych badań do kilkuset procent. Autor przanalizował przyczyny tak dużych rozbieżności i zaproponował nową metodę pomiaru i rozdziału kosztów ogrzewania opartą na pomiarze i rejestracji temperatury we wszystkich pomieszczeniach budynku. Wstępne badania wykazały, że zaproponowana metoda pozbawiona jest głównych wad poprzednich metod i nadaje się do stosowania zarówno w budynkach starych jak i nowych po termomodernizacji. Zaproponowano kilka systemów pomiaru opartych o tę metodę  do bezpośredniego zastosowania w Spółdzielniach Mieszkaniowych.<br /> Metoda została opatentowana - Patent nr P.195760, „Sposób pomiaru energii cieplnej”</p> </div> <div class="field field--name-field-typ-oferty field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Typ oferty</div> <div class="field__item">Oferta technologiczna</div> </div> <div class="field field--name-field-rodzaj-technologii field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Słowa kluczowe</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/technologie/kategoria/energia" hreflang="pl">Energia</a></div> <div class="field__item"><a href="/technologie/kategoria/energia/przesyl-i-magazynowanie-energii/transport-i-dystrybucja-ciepla-cieplownictwo" hreflang="pl">Transport i dystrybucja ciepła, ciepłownictwo</a></div> <div class="field__item"><a href="/technologie/kategoria/energia/produkcja-transmisja-i-konwersja-energii/wymienniki-ciepla" hreflang="pl">Wymienniki ciepła</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-faza-rozwoju-technologii field--type-entity-reference field--label-hidden field__item">Gotowa technologia</div> <div class="field field--name-field-maciezysta-jednostka-nauko field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Jednostka naukowa</div> <div class="field__item"><ul class="shs"><li>Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny</li><li>Wydział Elektryczny</li></ul></div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-aspekt-innowacyjny field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Aspekt innowacyjny</div> <div class="field__item"><p>Wdrożenie nowej metody pomiaru zużycia energii cieplnej i podziału kosztów ogrzewania w Spółdzielniach Mieszkaniowych</p> </div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-uwagi-do-for field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Uwagi do formy współpracy</div> <div class="field__item"><p>Jaka to miałaby być firma (opis działalności): dla Spółdzielni Mieszkaniowych:<br /> Rozliczanie zużycia energii cieplnej i podział kosztów ogrzewania<br /> Rozliczanie zużycia mediów w mieszkaniach (energia cieplna, energia elektryczna, gaz, woda zimna, woda ciepła) w systemach sieciowych</p> </div> </div> Thu, 13 Nov 2008 10:54:42 +0000 dige 1811 at https://www.innowacje.zut.edu.pl System pomiaru i rozdziału kosztów ogrzewania w budownictwie mieszkaniowym uwzględniający przepływy ciepła pomiędzy lokalami i wykorzystujący rejestratory temperatury pomieszczeń https://www.innowacje.zut.edu.pl/technologie/system-pomiaru-i-rozdzialu-kosztow-ogrzewania-w-budownictwie-mieszkaniowym <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">System pomiaru i rozdziału kosztów ogrzewania w budownictwie mieszkaniowym uwzględniający przepływy ciepła pomiędzy lokalami i wykorzystujący rejestratory temperatury pomieszczeń </span> <span class="a2a_kit a2a_kit_size_50 addtoany_list" data-a2a-url="https://www.innowacje.zut.edu.pl/technologie/system-pomiaru-i-rozdzialu-kosztow-ogrzewania-w-budownictwie-mieszkaniowym" data-a2a-title="System pomiaru i rozdziału kosztów ogrzewania w budownictwie mieszkaniowym uwzględniający przepływy ciepła pomiędzy lokalami i wykorzystujący rejestratory temperatury pomieszczeń "><a class="a2a_button_facebook">Facebook</a> <a class="a2a_button_linkedin">Linkedin</a> <a class="a2a_button_twitter">Twitter</a> <a class="a2a_button_google_plus">Google</a></span> <h2 class="field field--name-field-lead field--type-string-long field--label-hidden field__item">Większość stosowanych obecnie metod pomiaru zużycia ciepła i rozdziału kosztów ogrzewania opiera się na podzielnikach ciepła umieszczanych na grzejnikach. Podstawową wadą tych metod jest nieuwzględnianie przepływów ciepła pomiędzy mieszkaniami oraz ciepła emitowanego przez piony C.O. co prowadzi do bardzo dużej rozbieżności w jednostkowym zużyciu ciepła dochodzącym do kilkudziesięciu razy...</h2> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">dige</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">czw., 11.13.2008 - 11:54</span> <div class="field field--name-field-numer-referencyjny field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">Numer referencyjny</div> <div class="field__item">PS21/2008</div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Większość stosowanych obecnie metod pomiaru zużycia ciepła i rozdziału kosztów ogrzewania opiera się na podzielnikach ciepła umieszczanych na grzejnikach. Podstawową wadą tych metod jest nieuwzględnianie przepływów ciepła pomiędzy mieszkaniami oraz ciepła emitowanego przez piony C.O. co prowadzi do bardzo dużej rozbieżności w jednostkowym zużyciu ciepła dochodzącym do kilkudziesięciu razy. Typowym przykładem jest mieszkanie w którym zawory nagrzejnikowe są zamknięte a mimo tego temperatura w mieszkaniu utrzymuje się na poziomie 1822C dzięki energii cieplnej dopływającej od sąsiadów oraz od pionów C.O. – tego faktu nie uwzględniają żadne podzielnikowe metody pomiaru. Błąd pomiaru może dochodzić wg najnowszych badań do kilkuset procent. Autor przanalizował przyczyny tak dużych rozbieżności i zaproponował nową metodę pomiaru i rozdziału kosztów ogrzewania opartą na pomiarze i rejestracji temperatury we wszystkich pomieszczeniach budynku. Wstępne badania wykazały, że zaproponowana metoda pozbawiona jest głównych wad poprzednich metod i nadaje się do stosowania zarówno w budynkach starych jak i nowych po termomodernizacji. Zaproponowano kilka systemów pomiaru opartych o tę metodę  do bezpośredniego zastosowania w Spółdzielniach Mieszkaniowych.<br /> Metoda została opatentowana - Patent nr P.195760, „Sposób pomiaru energii cieplnej”</p> </div> <div class="field field--name-field-typ-oferty field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Typ oferty</div> <div class="field__item">Oferta technologiczna</div> </div> <div class="field field--name-field-rodzaj-technologii field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Słowa kluczowe</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/technologie/kategoria/energia" hreflang="pl">Energia</a></div> <div class="field__item"><a href="/technologie/kategoria/energia/przesyl-i-magazynowanie-energii/transport-i-dystrybucja-ciepla-cieplownictwo" hreflang="pl">Transport i dystrybucja ciepła, ciepłownictwo</a></div> <div class="field__item"><a href="/technologie/kategoria/energia/produkcja-transmisja-i-konwersja-energii/wymienniki-ciepla" hreflang="pl">Wymienniki ciepła</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-faza-rozwoju-technologii field--type-entity-reference field--label-hidden field__item">Gotowa technologia</div> <div class="field field--name-field-maciezysta-jednostka-nauko field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Jednostka naukowa</div> <div class="field__item"><ul class="shs"><li>Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny</li><li>Wydział Elektryczny</li></ul></div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-aspekt-innowacyjny field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Aspekt innowacyjny</div> <div class="field__item"><p>Wdrożenie nowej metody pomiaru zużycia energii cieplnej i podziału kosztów ogrzewania w Spółdzielniach Mieszkaniowych</p> </div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-uwagi-do-for field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Uwagi do formy współpracy</div> <div class="field__item"><p>Jaka to miałaby być firma (opis działalności): dla Spółdzielni Mieszkaniowych:<br /> Rozliczanie zużycia energii cieplnej i podział kosztów ogrzewania<br /> Rozliczanie zużycia mediów w mieszkaniach (energia cieplna, energia elektryczna, gaz, woda zimna, woda ciepła) w systemach sieciowych</p> </div> </div> Thu, 13 Nov 2008 10:54:42 +0000 dige 1811 at https://www.innowacje.zut.edu.pl System pomiaru i rozdziału kosztów ogrzewania w budownictwie mieszkaniowym uwzględniający przepływy ciepła pomiędzy lokalami i wykorzystujący rejestratory temperatury pomieszczeń https://www.innowacje.zut.edu.pl/technologie/system-pomiaru-i-rozdzialu-kosztow-ogrzewania-w-budownictwie-mieszkaniowym <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">System pomiaru i rozdziału kosztów ogrzewania w budownictwie mieszkaniowym uwzględniający przepływy ciepła pomiędzy lokalami i wykorzystujący rejestratory temperatury pomieszczeń </span> <span class="a2a_kit a2a_kit_size_50 addtoany_list" data-a2a-url="https://www.innowacje.zut.edu.pl/technologie/system-pomiaru-i-rozdzialu-kosztow-ogrzewania-w-budownictwie-mieszkaniowym" data-a2a-title="System pomiaru i rozdziału kosztów ogrzewania w budownictwie mieszkaniowym uwzględniający przepływy ciepła pomiędzy lokalami i wykorzystujący rejestratory temperatury pomieszczeń "><a class="a2a_button_facebook">Facebook</a> <a class="a2a_button_linkedin">Linkedin</a> <a class="a2a_button_twitter">Twitter</a> <a class="a2a_button_google_plus">Google</a></span> <h2 class="field field--name-field-lead field--type-string-long field--label-hidden field__item">Większość stosowanych obecnie metod pomiaru zużycia ciepła i rozdziału kosztów ogrzewania opiera się na podzielnikach ciepła umieszczanych na grzejnikach. Podstawową wadą tych metod jest nieuwzględnianie przepływów ciepła pomiędzy mieszkaniami oraz ciepła emitowanego przez piony C.O. co prowadzi do bardzo dużej rozbieżności w jednostkowym zużyciu ciepła dochodzącym do kilkudziesięciu razy...</h2> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">dige</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">czw., 11.13.2008 - 11:54</span> <div class="field field--name-field-numer-referencyjny field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">Numer referencyjny</div> <div class="field__item">PS21/2008</div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Większość stosowanych obecnie metod pomiaru zużycia ciepła i rozdziału kosztów ogrzewania opiera się na podzielnikach ciepła umieszczanych na grzejnikach. Podstawową wadą tych metod jest nieuwzględnianie przepływów ciepła pomiędzy mieszkaniami oraz ciepła emitowanego przez piony C.O. co prowadzi do bardzo dużej rozbieżności w jednostkowym zużyciu ciepła dochodzącym do kilkudziesięciu razy. Typowym przykładem jest mieszkanie w którym zawory nagrzejnikowe są zamknięte a mimo tego temperatura w mieszkaniu utrzymuje się na poziomie 1822C dzięki energii cieplnej dopływającej od sąsiadów oraz od pionów C.O. – tego faktu nie uwzględniają żadne podzielnikowe metody pomiaru. Błąd pomiaru może dochodzić wg najnowszych badań do kilkuset procent. Autor przanalizował przyczyny tak dużych rozbieżności i zaproponował nową metodę pomiaru i rozdziału kosztów ogrzewania opartą na pomiarze i rejestracji temperatury we wszystkich pomieszczeniach budynku. Wstępne badania wykazały, że zaproponowana metoda pozbawiona jest głównych wad poprzednich metod i nadaje się do stosowania zarówno w budynkach starych jak i nowych po termomodernizacji. Zaproponowano kilka systemów pomiaru opartych o tę metodę  do bezpośredniego zastosowania w Spółdzielniach Mieszkaniowych.<br /> Metoda została opatentowana - Patent nr P.195760, „Sposób pomiaru energii cieplnej”</p> </div> <div class="field field--name-field-typ-oferty field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Typ oferty</div> <div class="field__item">Oferta technologiczna</div> </div> <div class="field field--name-field-rodzaj-technologii field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Słowa kluczowe</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/technologie/kategoria/energia" hreflang="pl">Energia</a></div> <div class="field__item"><a href="/technologie/kategoria/energia/przesyl-i-magazynowanie-energii/transport-i-dystrybucja-ciepla-cieplownictwo" hreflang="pl">Transport i dystrybucja ciepła, ciepłownictwo</a></div> <div class="field__item"><a href="/technologie/kategoria/energia/produkcja-transmisja-i-konwersja-energii/wymienniki-ciepla" hreflang="pl">Wymienniki ciepła</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-faza-rozwoju-technologii field--type-entity-reference field--label-hidden field__item">Gotowa technologia</div> <div class="field field--name-field-maciezysta-jednostka-nauko field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Jednostka naukowa</div> <div class="field__item"><ul class="shs"><li>Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny</li><li>Wydział Elektryczny</li></ul></div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-aspekt-innowacyjny field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Aspekt innowacyjny</div> <div class="field__item"><p>Wdrożenie nowej metody pomiaru zużycia energii cieplnej i podziału kosztów ogrzewania w Spółdzielniach Mieszkaniowych</p> </div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-uwagi-do-for field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Uwagi do formy współpracy</div> <div class="field__item"><p>Jaka to miałaby być firma (opis działalności): dla Spółdzielni Mieszkaniowych:<br /> Rozliczanie zużycia energii cieplnej i podział kosztów ogrzewania<br /> Rozliczanie zużycia mediów w mieszkaniach (energia cieplna, energia elektryczna, gaz, woda zimna, woda ciepła) w systemach sieciowych</p> </div> </div> Thu, 13 Nov 2008 10:54:42 +0000 dige 1811 at https://www.innowacje.zut.edu.pl System pomiaru i rozdziału kosztów ogrzewania w budownictwie mieszkaniowym uwzględniający przepływy ciepła pomiędzy lokalami i wykorzystujący rejestratory temperatury pomieszczeń https://www.innowacje.zut.edu.pl/technologie/system-pomiaru-i-rozdzialu-kosztow-ogrzewania-w-budownictwie-mieszkaniowym <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">System pomiaru i rozdziału kosztów ogrzewania w budownictwie mieszkaniowym uwzględniający przepływy ciepła pomiędzy lokalami i wykorzystujący rejestratory temperatury pomieszczeń </span> <span class="a2a_kit a2a_kit_size_50 addtoany_list" data-a2a-url="https://www.innowacje.zut.edu.pl/technologie/system-pomiaru-i-rozdzialu-kosztow-ogrzewania-w-budownictwie-mieszkaniowym" data-a2a-title="System pomiaru i rozdziału kosztów ogrzewania w budownictwie mieszkaniowym uwzględniający przepływy ciepła pomiędzy lokalami i wykorzystujący rejestratory temperatury pomieszczeń "><a class="a2a_button_facebook">Facebook</a> <a class="a2a_button_linkedin">Linkedin</a> <a class="a2a_button_twitter">Twitter</a> <a class="a2a_button_google_plus">Google</a></span> <h2 class="field field--name-field-lead field--type-string-long field--label-hidden field__item">Większość stosowanych obecnie metod pomiaru zużycia ciepła i rozdziału kosztów ogrzewania opiera się na podzielnikach ciepła umieszczanych na grzejnikach. Podstawową wadą tych metod jest nieuwzględnianie przepływów ciepła pomiędzy mieszkaniami oraz ciepła emitowanego przez piony C.O. co prowadzi do bardzo dużej rozbieżności w jednostkowym zużyciu ciepła dochodzącym do kilkudziesięciu razy...</h2> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">dige</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">czw., 11.13.2008 - 11:54</span> <div class="field field--name-field-numer-referencyjny field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">Numer referencyjny</div> <div class="field__item">PS21/2008</div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Większość stosowanych obecnie metod pomiaru zużycia ciepła i rozdziału kosztów ogrzewania opiera się na podzielnikach ciepła umieszczanych na grzejnikach. Podstawową wadą tych metod jest nieuwzględnianie przepływów ciepła pomiędzy mieszkaniami oraz ciepła emitowanego przez piony C.O. co prowadzi do bardzo dużej rozbieżności w jednostkowym zużyciu ciepła dochodzącym do kilkudziesięciu razy. Typowym przykładem jest mieszkanie w którym zawory nagrzejnikowe są zamknięte a mimo tego temperatura w mieszkaniu utrzymuje się na poziomie 1822C dzięki energii cieplnej dopływającej od sąsiadów oraz od pionów C.O. – tego faktu nie uwzględniają żadne podzielnikowe metody pomiaru. Błąd pomiaru może dochodzić wg najnowszych badań do kilkuset procent. Autor przanalizował przyczyny tak dużych rozbieżności i zaproponował nową metodę pomiaru i rozdziału kosztów ogrzewania opartą na pomiarze i rejestracji temperatury we wszystkich pomieszczeniach budynku. Wstępne badania wykazały, że zaproponowana metoda pozbawiona jest głównych wad poprzednich metod i nadaje się do stosowania zarówno w budynkach starych jak i nowych po termomodernizacji. Zaproponowano kilka systemów pomiaru opartych o tę metodę  do bezpośredniego zastosowania w Spółdzielniach Mieszkaniowych.<br /> Metoda została opatentowana - Patent nr P.195760, „Sposób pomiaru energii cieplnej”</p> </div> <div class="field field--name-field-typ-oferty field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Typ oferty</div> <div class="field__item">Oferta technologiczna</div> </div> <div class="field field--name-field-rodzaj-technologii field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Słowa kluczowe</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/technologie/kategoria/energia" hreflang="pl">Energia</a></div> <div class="field__item"><a href="/technologie/kategoria/energia/przesyl-i-magazynowanie-energii/transport-i-dystrybucja-ciepla-cieplownictwo" hreflang="pl">Transport i dystrybucja ciepła, ciepłownictwo</a></div> <div class="field__item"><a href="/technologie/kategoria/energia/produkcja-transmisja-i-konwersja-energii/wymienniki-ciepla" hreflang="pl">Wymienniki ciepła</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-faza-rozwoju-technologii field--type-entity-reference field--label-hidden field__item">Gotowa technologia</div> <div class="field field--name-field-maciezysta-jednostka-nauko field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Jednostka naukowa</div> <div class="field__item"><ul class="shs"><li>Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny</li><li>Wydział Elektryczny</li></ul></div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-aspekt-innowacyjny field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Aspekt innowacyjny</div> <div class="field__item"><p>Wdrożenie nowej metody pomiaru zużycia energii cieplnej i podziału kosztów ogrzewania w Spółdzielniach Mieszkaniowych</p> </div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-uwagi-do-for field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Uwagi do formy współpracy</div> <div class="field__item"><p>Jaka to miałaby być firma (opis działalności): dla Spółdzielni Mieszkaniowych:<br /> Rozliczanie zużycia energii cieplnej i podział kosztów ogrzewania<br /> Rozliczanie zużycia mediów w mieszkaniach (energia cieplna, energia elektryczna, gaz, woda zimna, woda ciepła) w systemach sieciowych</p> </div> </div> Thu, 13 Nov 2008 10:54:42 +0000 dige 1811 at https://www.innowacje.zut.edu.pl